2 Konferencja „Heart Failure opTIMISM – TherapIes, MonItoring, Self-Management – wspólnie dla pacjentów z niewydolnością serca”, odbędzie się 29-30 maja 2020 r. we Wrocławiu.

Organizatorem wydarzenia jest Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu oraz Grupa casusBTL.

Tegoroczna edycja HFopTIMISM poświęcona jest wielowymiarowości leczenia i opieki nad pacjentem z chorobą niewydolności serca. Jej aspekty zostaną poruszone w gronie lekarzy kardiologów, lekarzy medycyny rodzinnej, pielęgniarek, fizjoterapeutów, ratowników i techników medycznych. Formuła wydarzenia obejmuje liczne interdyscyplinarne sesje oraz warsztaty.  

W programie 2 Konferencji Heart Failure opTIMISM – TherapIes, MonItoring, Self-Management znajdą się tradycyjnie sesje poświęcone nowościom farmakologicznym w profilaktyce i leczeniu chorych z niewydolnością serca oraz urządzeniom stosowanym w nowoczesnej terapii. Omówione zostaną również zagadnienia monitoringu wykorzystujące najnowsze rozwiązania telemedyczne oraz innowacje wspierające samokontrolę, edukację i opiekę. Uczestnicy będą mogli wziąć udział w specjalistycznych warsztatach w zakresie terapii oddechowej, leczenia nerkozastępczego, monitorowania hemodynamicznego oraz interpretacji EKG.  

Heart Failure opTIMISM 2019

Miejsce konferencji

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytecka 22/26
50-145 Wrocław